Title: Filosofická témata v díle Václava Havla
Other Titles: Philosophical themes in the works of Václav Havel
Authors: Svobodová, Markéta
Advisor: Paitlová Jitka, Mgr. Ph.D.
Referee: Stark Stanislav, PhDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26762
Keywords: václav havel;filosofie;bytí;pravda;svoboda
Keywords in different language: václav havel;philosophical;concerning the existence;the truth;the freedom
Abstract: Tato práce se zabývá především analýzou vybraných filosofických témat Václava Havla. V první části své práce řeším otázku, zda byl či nebyl Havel plnohodnotným filosofem. V další části pak uvádím hlavní zdroje Havlovy inspirace a to T. G. Masaryka, Martina Heideggera, Jana Patočku a jejich základní teze a myšlenky. Déle pak rozebírám tři hlavní vybraná filosofická témata: bytí, pravda, svoboda a další témata s nimi spojené a to odpovědnost k bytí, absurdita, problém dějin, život v pravdě, život ve lži, svoboda, lidská identita, společensko-politická rovina. V závěru své práce, pak na základě zjištěných informací docházím k tomu, že Václav Havel byl plnohodnotným filosofem, protože se zabýval ryze filosofickými otázkami.
Abstract in different language: This bachelor thesis involves mainly the Václav Havel´s analysis of selected philosophical themes. In the first part I´m going to deal with the issue, if Havel was or wasn´t the philosopher in general. In another part I´m going to mention the main sources of Havel´s inspiration, involving T. G. Masaryk, Martin Heidegger and Jan Patočka and their essential arguments and thoughs. Furthermore I´m going to analyze three selected philosophical themes concerning the existence, the truth, the freedom and other related themes, responsibility concerning the existence, absurdity, the question of history, the life in the truth, life in the lie, freedom, human identity, social-political level. Based on these informations, I´ve found out, that Václav Havel was overall the philosopher, because he was genuinely dealing with the philosophical issues.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Marketa Svobodova .pdfPlný text práce759,72 kBAdobe PDFView/Open
svobodova_paitlova.pdfPosudek vedoucího práce586,25 kBAdobe PDFView/Open
svobodova_stark.pdfPosudek oponenta práce316,03 kBAdobe PDFView/Open
svobodova_O.pdfPrůběh obhajoby práce433,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26762

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.