Title: Benediktini v Českých zemích Klášter Kladruby
Other Titles: The Benedictines in the Czech lands The Monastery Kladruby
Authors: Bílá, Helena
Advisor: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Referee: Stark Stanislav, PhDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26765
Keywords: řehole;řád;klášter;benediktini.
Keywords in different language: the rule;the order;the monastery;the benedictines.
Abstract: V bakalářské práci je popsán vznik a vývoj benediktinského řádu v Čechách, důvody vstupu do kláštera a také co obnáší život pod přísnými pravidly řehole. V závěrečné části práce je popsán historický vývoj kláštera Kladruby a v přílohách jsou vloženy fotografie pořízené při návštěvě Kladrub.
Abstract in different language: The thesis describes the emergence and development of the Benedictine Order in Bohemia, entering the monastery grounds and also what it means to live under strict rules of the Order. In the final part describes the historical development of the monastery Kladruby and in the Annexes are inserted photographs taken during a visit Kladrub.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Benediktini v ceskych zemich 8. 4. 2017.pdfPlný text práce5,8 MBAdobe PDFView/Open
bila_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce495,14 kBAdobe PDFView/Open
bila_stark.pdfPosudek oponenta práce419,65 kBAdobe PDFView/Open
bila_O.pdfPrůběh obhajoby práce492,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26765

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.