Title: Lyotardova kritika velkých příběhů
Other Titles: Lyotard's critique of metanarratives
Authors: Bandíková, Veronika
Advisor: Paitlová Jitka, Mgr. Ph.D.
Referee: Benda Libor, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26766
Keywords: globalizace;legitimizace;malé příběhy;moderna;postmoderna;proces personalizace;radikální pluralita;řečové hry;transverzální rozum;velké příběhy
Keywords in different language: globalization;legitimation;small stories;modernism;postmodernism;personalization process;radical pluralism;language games;transversal reason;metanarratives
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na definování postmoderny s ohledem na Lyotardovu kritiku velkých příběhů, která se ukázala jako klíčová pro definování postmoderny jako filozofického konceptu. V práci jsou za tímto účelem interpretovány a komparovány, za pomoci sekundární literatury, čtyři koncepce postmoderny - J.-F. Lyotardova, Z. Baumanova, G. Lipovetského a W. Welsche. Dále je zde také komparace s filozofickým konceptem J. Habermase, který je Lyotardem kritizován.
Abstract in different language: Bachelor thesis focuses on concept of the term "postmodern" and Lyotard´s criticism of metanarratives and its hight importance to the concept of the postmodernism. Bachelor thesis interprets and compares with each other four concepts of the postmodern - J.-F. Lyotard´s, Z. Bauman´s, G. Lipovetsky´s and W. Welsch´s, with assisatnce of secondary literature. This Bachelor thesis interprets and compares with each other J. Haberma´s and Lyotard´s philosophical concept, too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPr.pdfPlný text práce684,74 kBAdobe PDFView/Open
bandikova_paitlova.pdfPosudek vedoucího práce676,35 kBAdobe PDFView/Open
bandikova_benda.pdfPosudek oponenta práce901,65 kBAdobe PDFView/Open
bandikova_O.pdfPrůběh obhajoby práce365,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26766

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.