Název: Rabi Jehuda Löw ben Becalel (1525? - 1609) - život a dílo
Další názvy: Rabi Jehuda Löw ben Becalel (1525? - 1609) - life and work
Autoři: Dobiášová, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Oponent: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26776
Klíčová slova: jehuda lőw ben becalel;golem;pražské židovské město;judaismus
Klíčová slova v dalším jazyce: jehuda lőw ben becalel;golem;prague's jewish town;judaism
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na život, dílo a odkaz rabiho Jehudy Lőwa ben Becalela (1525?-1609). Zaměřuje se převážně na jeho náboženský, filosofický a historický vklad. Pojednává o jeho původu a profesní kariéře. Jelikož působil jako vrchní pražský rabín, jsou v práci zmíněna i důležitá pražská místa spojená s jeho osobou. Dále práce obsahuje přehled Maharalovy spisovatelské a filosofické tvorby. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány jeho spojení s golemem.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor´s thesis is focused on the life, work and legacy of Rabbi Judah Lőw ben Becalel (1525?-1609). It focuses mainly on the religious, philosophical and historical deposit. Discusses about his origin and professional career. Because he worked as Chief Rabbi in Prague, there are mentioned also important Prague´s places associated with his person. The work also contains a summary of the Maharal´s literary and philosophical output. The last two chapters are devoted to his connection with the golem.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rabi Jehuda Low ben Becalel.pdfPlný text práce3,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dobiasova_lhotak.docPosudek vedoucího práce62 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
dobiasova_kodet.pdfPosudek oponenta práce486,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dobiasova_O.pdfPrůběh obhajoby práce458,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26776

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.