Title: Středověký sakrální prostor a jeho symbolika - Komparace katedrály v Salisbury a katedrály v Sedlci
Other Titles: Medieval sacred space and its symbolism - Comparison of Salisbury Cathedral and Sedlec Cathedral
Authors: Zábranská, Monika
Advisor: Hečková Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Bílková Jitka, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26800
Keywords: gotika;salisbury;katedrála v salisbury;cisterciáci;katedrála v sedlci
Keywords in different language: gothic;salisbury;salisbury cathedral;cistercians;sedlec cathedral
Abstract: Tato bakalářská práce je komparací katedrály v Salisbury a katedrály v Sedlci.Na začátku své práce představím anglickou gotiku a gotiku cisterciáckou. Poté popíši katedrálu v Salisbury. Následovat bude kapitola o cisterciáckém řádu. Závěrem představím katedrálu v Sedlci.
Abstract in different language: This thesis is a comparison of Salisbury Cathedral and the Cistercian Cathedral in Sedlec. In the beginning of my work I introduce the English Gothic and Gothic of Cistercian. Then I will describe Salisbury Cathedral. After that there will be a chapter about the Cistercian order. Finally, I present the Cathedral in Sedlec.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Monika Zabranska-Salisbury_Sedlec_2017.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
zabranska_heckova.pdfPosudek vedoucího práce589,31 kBAdobe PDFView/Open
zabranska_bilkova.pdfPosudek oponenta práce639,98 kBAdobe PDFView/Open
zabranska_O.pdfPrůběh obhajoby práce414,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26800

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.