Název: Hra a filozofie
Další názvy: Play and Philosophy
Autoři: Vaníček, Petr
Vedoucí práce/školitel: Murgaš Jaromír, PhDr. CSc.
Oponent: Demjančuk Nikolaj, Doc. PhDr. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26807
Klíčová slova: hra;filozofie;psychologie;bytí;zábava;sport;boj;hazard;sázka;štěstí;výhra;pravidla
Klíčová slova v dalším jazyce: game;play;philosophy;psychology;being;run;sport;fight;hazard;bet;luck;win;rules
Abstrakt: Tato práce zabývám tématem "Hra a filozofie". Motivem k napsání je v současné době autorem nepřehlédnutelné rozšíření zájmu o hru sportovní, konkrétně vytrvalostní běh a zároveň je záměrem vymezení významu hry v rámci psychologie a filozofie. Dále je záměrem zhodnotit možný význam této formy hry pro člověka a společnost. Práce je zpočátku zaměřena na zkoumání nejen filozofických pojetí hry z pohledu různých autorů (především E. Finka, J. Huizingy a R. Cailloise). Metodou představení přístupů jednotlivých autorů ke hře a jejich částečné komparace je nejprve proveden popis hry v různých svých podobách a její charakteristické znaky. Současně je snahou zodpovězení otázky o možné produktivitě různých forem hry pro lidský život. Vzhledem k zaměření práce je následně proveden hlubší rozbor sportovní hry, tedy sportovního běhu v jeho soutěživé podobě. Na teoriích uvedených v knize Zrozeni k běhu je zde představena možná úloha běhu v životě současného člověka, ale i v historii jeho vývoje. V závěru práce jsou uvedeny výsledky a autorův osobní posun v pohledu na význam hry v dnešním světě a její přínosnost pro jedince a společnost.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with different philosophical and other views on the game from the point of view of different authors (e.g. E. Fink, J. Huizinga, R. Caillois). It discusses the question of productivity of the game and aims to evaluate nowadays widely enlarged interest for the sport game. By presenting and comparing views of different authors on the term "game" in the first part is provided analysis of the term itself, its scale of meanings and its existences in the world. In the opening part is presented Eugen Fink's cosmical conception of the game as a speculative formula of understanding the world leading to a possible new way of thinking. It is meant to show possible surprising seriousness of the concept of the game. Johan Huizinga identifies the game (or rather play) with culture. In the following articles are mentioned other views of distinguished thinkers and also explained basic rules of specific sorts of games including fundamental common principles. In the final part is considered benefit of sport for human life. On the opinions given in the book "Born to run" is shown the possible key role of running in the history of mankind and relating possible productiveness for modern man. In conclusion is presented the personal view of the author of the question for the effectiveness of evaluation nowadays widely enlarged interest for the sport game, specifically endurance run and the possible need to highlight the nowadays insufficiently developed interest in the philosophy of the game.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Vanicek F13B0103K.pdfPlný text práce624,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vanicek_demjancuk.pdfPosudek oponenta práce558,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vanicek_murgas.pdfPosudek vedoucího práce896,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vanicek_O.pdfPrůběh obhajoby práce427,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26807

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.