Title: Návrh stejnosměrného stroje
Other Titles: The Design of a Direct Current Machine
Authors: Kubát, Jiří
Advisor: Červený Josef, Doc. Ing. CSc.
Referee: Hruška Karel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26827
Keywords: stejnosměrný stroj;cizí buzení;elektromagnetický návrh;budící vinutí;kostra;kotva;komutátor;hlavní pól;drážka
Keywords in different language: dc machine;separate excitation;electromagnetic design;exciter windings;stator;rotor;commutator;main pole;groove
Abstract: Návrh stejnosměrného stroje s cizím buzením. Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem stejnosměrného stroje s cizím buzením, výkon stroje je 20 kW. Hlavním úkolem bylo vypracování elektromagnetického návrhu podle zadaných parametrů a nakreslit schematicky příčný a podélný řez stroje.
Abstract in different language: Proposal of DC machine with separate excitation. The submitted thesis deals with design of DC machines with separate excitation, The machine output is 20 kW. The main task was to develop a proposal of the electromagnetic according to specified parameters and draw a schematic cross and longitudinal section of the machine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Jiri Kubat E14N0015K.pdfPlný text práce11,01 MBAdobe PDFView/Open
066899_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce350,52 kBAdobe PDFView/Open
066899_oponent.pdfPosudek oponenta práce435,62 kBAdobe PDFView/Open
066899_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce244,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26827

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.