Title: Metody a nástroje pro generování testů pro HiL testování
Other Titles: Methods and software tools for generating test cases during HiL testing
Authors: Housarová, Veronika
Advisor: Kubík, Michal
Referee: Vršecký, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2683
Keywords: testovací proces;specifikace testu;MCDC;klasifikační strom;CTE XL
Keywords in different language: test process;test specification;MCDC;classification tree;CTE XL
Abstract: Práce se zabývá principy metod použitelných pro generování testů při HiL testování. V úvodní části je popsáno, jak důležité je testování, V-model, testovací proces a princip HiL testování. V další části jsou sepsány metody pro specifikaci testu jak formální techniky tak i neformální techniky. V poslední části je popsána základní verze programu CTE XL a je zde ukázka vygenerovaného testu.
Abstract in different language: This thesis deals with principles and methods for generating tests for hardware in the loop testing (HiL). In the introduction the importance of testing, a V-model of the development and testing processes and the principles of HiL testing are mentioned. This is followed by the description of the methods for test specification. Both formal and informal techniques are included. In the last section the basic version of the CTE XL (Classification Tree Editor eXtended Logics) is described and in this program is generated example of the test case.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Housarova.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFView/Open
Housarova_V.pdfPosudek vedoucího práce567,12 kBAdobe PDFView/Open
047345_oponent.pdfPosudek oponenta práce399,18 kBAdobe PDFView/Open
047345_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2683

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.