Název: Metody a nástroje pro generování testů pro HiL testování
Další názvy: Methods and software tools for generating test cases during HiL testing
Autoři: Housarová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Kubík, Michal
Oponent: Vršecký, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2683
Klíčová slova: testovací proces;specifikace testu;MCDC;klasifikační strom;CTE XL
Klíčová slova v dalším jazyce: test process;test specification;MCDC;classification tree;CTE XL
Abstrakt: Práce se zabývá principy metod použitelných pro generování testů při HiL testování. V úvodní části je popsáno, jak důležité je testování, V-model, testovací proces a princip HiL testování. V další části jsou sepsány metody pro specifikaci testu jak formální techniky tak i neformální techniky. V poslední části je popsána základní verze programu CTE XL a je zde ukázka vygenerovaného testu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with principles and methods for generating tests for hardware in the loop testing (HiL). In the introduction the importance of testing, a V-model of the development and testing processes and the principles of HiL testing are mentioned. This is followed by the description of the methods for test specification. Both formal and informal techniques are included. In the last section the basic version of the CTE XL (Classification Tree Editor eXtended Logics) is described and in this program is generated example of the test case.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Housarova.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Housarova_V.pdfPosudek vedoucího práce567,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047345_oponent.pdfPosudek oponenta práce399,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047345_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2683

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.