Název: Strategie zvyšování spolehlivosti distribuční soustavy
Další názvy: Strategy of distribution system reliability increase
Autoři: Radouch, Antonín
Vedoucí práce/školitel: Hejtmánková Pavla, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Kolář Libor, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26863
Klíčová slova: spolehlivost sítí;distribuční soustava;motivační regulace kvality;q komponenta;saidi;saifi;distribuční automatizace;recloser;dálkově ovládaný úsečník;kabelizace;izolátor vn
Klíčová slova v dalším jazyce: network reliability;distribution system;motivational quality control;q component;saidi;saifi;distribution automatization;recloser;controlled section switch;cabling;insulator
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se spolehlivostí sítí. Je zde teoreticky popsána spolehlivost sítí, distribuční soustava ČR a motivační regulace kvality. V další části jsou analyzovány poruchy, které se vyskytují v síti a opatření sloužící k jejich eliminaci. V závěru práce jsou vybraná opatření použita pro výpočet vedoucí ke zvýšení spolehlivosti, dále je pak zhodnocena náročnost dosažení úrovně Q komponenty.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the description of network reliability. The network reliability is theoretically described along distribution system of the Czech Republic and motivational quality control. Failures are analyzed in the next section with the precauiton for elimination of failures. In the end of this thesis, there are chosen measures, which are used for incerase of reliability. Next step in this thesis is evalution how difficult is achieve specific level of Q component.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_Radouch.pdfPlný text práce3,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070826_oponent.pdfPosudek oponenta práce481,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070826_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce269,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070826_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce285,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26863

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.