Title: Kontrolní měření FVE malého výkonu
Other Titles: Control measurement of small PV power plant
Authors: Flor, Milan
Advisor: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26874
Keywords: fotovoltaická elektrárna;fotovoltaický systém;fotovoltaický generátor;fotovoltaický modul;fotovoltaický článek;intenzita slunečního záření;teplota;termovizní měření;v-a charakteristika;výkonová charakteristika.
Keywords in different language: photovoltaic power plant;photovoltaic system;photovoltaic generator;photovoltaic module;photovoltaic cell;intensity of solar radiation;temperature;thermal measurement;v-a characteristic;power characteristic.
Abstract: Předmětem předkládané diplomové práce je kontrolní měření FVE malého výkonu. V práci jsou popsány parametry a jednotlivé komponenty analyzovaného systému. Dále je provedena softwarová simulace systému a ta je následně porovnána s reálnou výrobou. Práce se také zabývá základní kontrolou systému FV panelů pomocí termografie. Poslední části práce jsou zaměřeny na měření podrobných V-A charakteristik za různých provozních podmínek, zhodnocení výsledků měření a na návrh doporučení k odstranění případných problémů.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on control measurements of photovoltaic power plant with low power. Parameters and individual components of the analysed system are described in the work. Next a software simulation of the system is performed and after that it is compared to the real production. This study also deals with the basic check of the system of photovoltaic panels using thermography. The last parts of the work is focused on the measurement of detailed V-A characteristics under different operating conditions, evaluation of measurement results and a proposal of recommendations to eliminate potential problems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace-Milan Flor.pdfPlný text práce6,59 MBAdobe PDFView/Open
070983_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce300,92 kBAdobe PDFView/Open
070983_oponent.pdfPosudek oponenta práce326,96 kBAdobe PDFView/Open
070983_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce170,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26874

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.