Název: Kontrolní měření FVE malého výkonu
Další názvy: Control measurement of small PV power plant
Autoři: Flor, Milan
Vedoucí práce/školitel: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Oponent: Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26874
Klíčová slova: fotovoltaická elektrárna;fotovoltaický systém;fotovoltaický generátor;fotovoltaický modul;fotovoltaický článek;intenzita slunečního záření;teplota;termovizní měření;v-a charakteristika;výkonová charakteristika.
Klíčová slova v dalším jazyce: photovoltaic power plant;photovoltaic system;photovoltaic generator;photovoltaic module;photovoltaic cell;intensity of solar radiation;temperature;thermal measurement;v-a characteristic;power characteristic.
Abstrakt: Předmětem předkládané diplomové práce je kontrolní měření FVE malého výkonu. V práci jsou popsány parametry a jednotlivé komponenty analyzovaného systému. Dále je provedena softwarová simulace systému a ta je následně porovnána s reálnou výrobou. Práce se také zabývá základní kontrolou systému FV panelů pomocí termografie. Poslední části práce jsou zaměřeny na měření podrobných V-A charakteristik za různých provozních podmínek, zhodnocení výsledků měření a na návrh doporučení k odstranění případných problémů.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is focused on control measurements of photovoltaic power plant with low power. Parameters and individual components of the analysed system are described in the work. Next a software simulation of the system is performed and after that it is compared to the real production. This study also deals with the basic check of the system of photovoltaic panels using thermography. The last parts of the work is focused on the measurement of detailed V-A characteristics under different operating conditions, evaluation of measurement results and a proposal of recommendations to eliminate potential problems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace-Milan Flor.pdfPlný text práce6,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070983_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce300,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070983_oponent.pdfPosudek oponenta práce326,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070983_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce170,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26874

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.