Název: Posouzení stavu aktuálního osvětlení interiéru univerzitního objektu
Další názvy: Evaluation of the current state of the University building interior lighting
Autoři: Brozmanová, Hedvika
Vedoucí práce/školitel: Kroupa Oldřich, Ing. Ph.D.
Oponent: Raková Lenka, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26878
Klíčová slova: osvětlovací soustava;světelný zdroj;zářivky;led diody;osvětlenost;svítidlo;relux
Klíčová slova v dalším jazyce: luminaires system;luminous source;fluorescent lamp;led diodes;illumination light fitting;relux
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na posouzení aktuálního stavu osvětlovací soustavy univerzitní koleje Máchova 16 v Plzni na Borech. V úvodní části této práce jsou objasněny základní světelně technické pojmy následované pojednáním o optickém záření, přičemž teoretický úvod je zakončen rozdělením a porovnáním vlastností světelných zdrojů. Důležitou částí je zhodnocení aktuálního osvětlení, porovnání výsledků s platnou normou a návrh vhodného způsobu vylepšení. Příloha obsahuje simulace a nákresy měřených objektů.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on current lighting assessment of the University College in Pilsen, Máchova 16. Basic light technical terms are explaint followed by the treatise of optical radiation in the preamble. The theoretical introduction ends with the division and comparison of the properties of the light sources. An important part is evaluation of the current lighting, to comparation the results with a valid norm and to design a suitable way of improvement. The attachment contains simulations and drawings of measured objects.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Brozmanova.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070987_oponent.pdfPosudek oponenta práce483,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070987_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070987_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce186,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26878

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.