Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorKroupa Oldřich, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorBrozmanová, Hedvika
dc.contributor.refereeRaková Lenka, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-7
dc.date.accessioned2018-01-15T15:00:50Z-
dc.date.available2016-10-14
dc.date.available2018-01-15T15:00:50Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-19
dc.identifier70987
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26878-
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na posouzení aktuálního stavu osvětlovací soustavy univerzitní koleje Máchova 16 v Plzni na Borech. V úvodní části této práce jsou objasněny základní světelně technické pojmy následované pojednáním o optickém záření, přičemž teoretický úvod je zakončen rozdělením a porovnáním vlastností světelných zdrojů. Důležitou částí je zhodnocení aktuálního osvětlení, porovnání výsledků s platnou normou a návrh vhodného způsobu vylepšení. Příloha obsahuje simulace a nákresy měřených objektů.cs
dc.format63 s. (54 184 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectosvětlovací soustavacs
dc.subjectsvětelný zdrojcs
dc.subjectzářivkycs
dc.subjectled diodycs
dc.subjectosvětlenostcs
dc.subjectsvítidlocs
dc.subjectreluxcs
dc.titlePosouzení stavu aktuálního osvětlení interiéru univerzitního objektucs
dc.title.alternativeEvaluation of the current state of the University building interior lightingen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on current lighting assessment of the University College in Pilsen, Máchova 16. Basic light technical terms are explaint followed by the treatise of optical radiation in the preamble. The theoretical introduction ends with the division and comparison of the properties of the light sources. An important part is evaluation of the current lighting, to comparation the results with a valid norm and to design a suitable way of improvement. The attachment contains simulations and drawings of measured objects.en
dc.subject.translatedluminaires systemen
dc.subject.translatedluminous sourceen
dc.subject.translatedfluorescent lampen
dc.subject.translatedled diodesen
dc.subject.translatedillumination light fittingen
dc.subject.translatedreluxen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Brozmanova.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070987_oponent.pdfPosudek oponenta práce483,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070987_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070987_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce186,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26878

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.