Title: Možnosti úprav 3D tiskárny typu "Felix"
Other Titles: Equipment editing options 3D printers of type "Felix"
Authors: Hamrle, Pavel
Advisor: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Klepáček Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26904
Keywords: 3d tisk;aditivní technologie;fdm;konstrukce;felix 3.1;sw nx
Keywords in different language: 3d printing;aditive technology;fdm;mechanical design;felix 3.1;sw nx
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na rozbor technického uspořádání modulárního pojezdového mechanismu pro 3D tiskárny s principem tisku FDM typu "Felix". V práci je provedena specifikace požadavků s ohledem na správnou funkčnost, technickou a montážní jednoduchost. Výsledkem je zhodnocení možnosti konstrukčního návrhu stavebnicového systému pojezdového mechanismu tak, aby mohl být tento systém snadno použit přímo pro 3D tiskárny.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the analysis of the technical arrangement of the modular travel mechanism for 3D printers with FDM printing principle "Felix". The thesis is made with the use of requirements specification with regard to proper functionality, technical and assembly simplicity. The result is an appreciation of the design capability of the modular system of the drive mechanism so that it can be easily used directly for 3D printers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_P.Hamrle.pdfPlný text práce10,84 MBAdobe PDFView/Open
Hamrle_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce777,99 kBAdobe PDFView/Open
Hamrle_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce958,02 kBAdobe PDFView/Open
Hamrle.pdfPrůběh obhajoby práce278,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26904

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.