Název: Hydraulicko-pneumatický buchar KJH
Další názvy: Pneumatic-hydraulic drop hammer KJH
Autoři: Ježek, Adam
Vedoucí práce/školitel: Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Staněk Jiří, Doc. Ing. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26908
Klíčová slova: buchar;hydraulický;pneumatický;stojan;beran;přepákování;konstrukce;návrh;výpočet;kontrola;síla;napětí
Klíčová slova v dalším jazyce: hammer;pneumatic;hydraulic;frame;ram;re-leveraging;construction;design;calculation;check;force;stress
Abstrakt: Práce se zabývá popisem funkce hydraulicko-pneumatického bucharu. V práci je proveden návrh přepákování pro zdvihání bucharu (rám bucharu je protiběžný jeho beranu). V konstrukční části je proveden pevnostní návrh a kontrola přepákování.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis deals with description of function of hydraulic-pneumatic hammer. Thesis contains design of re-leveraging for lifting the hammer ( the frame is opposite to the ram ). In the construction there is a strength design and a check of re-leveraging.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pneumaticko hydraulicky buchar KJH_ADAM JEZEK.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jezek_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce662,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jezek_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce834,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jezek.pdfPrůběh obhajoby práce229,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26908

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.