Název: Návrh ostrovního FV systému pro rekreační objekt
Další názvy: Project of stand alone PV system for weekend house
Autoři: Kušička, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Bělík, Milan
Oponent: Martínek, Zbyněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2691
Klíčová slova: solární záření;solární systémy;fotovoltaický článek;fotovoltaický panel;ostrovní systém;akumulátor;střídač;regulátor;návrh
Klíčová slova v dalším jazyce: solar radiation;solar systems;photovoltaic cell;photovoltaic panel;stand alone system;storage battery;solar controller;solar invertor;design
Abstrakt: Předložená diplomová práce se zabývá návrhem ostrovního fotovoltaického systému pro rekreační objekt. Je rozdělena do několika tematických částí. První část je věnována obecnému popisu Slunce a slunečního záření. Druhá část se zabývá solárními systémy a jeho rozdělením. Ve třetí části je obecně popsán fotovoltaický systém. Čtvrtá část je zaměřena na fotovoltaický článek, jeho rozdělení, vlastnosti, výrobu a druhy. Pátá část zahrnuje popis jednotlivých komponentů fotovoltaického systému. V závěru této práce se nachází samotný návrh ostrovního fotovoltaického systému pro rekreační objekt a jeho hodnocení z hlediska ekonomického, energetického a environmentálního.
Abstrakt v dalším jazyce: Annotation This thesis deals with the project of stand alone photovoltaic system for weekend house. It is divided into several thematic parts. The first part is devoted to general description of the Sun. The second part deals with the photovoltaic systems. The third part is generally describes the photovoltaic cell and his division. The fourth part is focused on photovoltaic cell, his division, charakteristic, production and category. The fifth part includes a description of individual components of photovoltaic system. At the end of this thesis is detailed project of stand alone photovoltaic system for weekend house and his evaluation from economic, energetic and enviromental point of view.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE E10N0033P.pdfPlný text práce9,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047353_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce273,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047353_oponent.pdfPosudek oponenta práce356,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047353_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce134,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2691

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.