Title: Návrh řešení nápravy pro elektricky poháněné vozidlo typu "velorex"
Other Titles: Design solutions of electrically driven axle for vehicle of type "Velorex"
Authors: Tuka, Jan
Advisor: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Čermák Roman, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26914
Keywords: náprava;odpružení;zavěšení kol;tříkolové vozidlo;elektromobil
Keywords in different language: axel;suspension;wheel hanging;free wheel vehicle;electric car
Abstract: Cílem je provést rozbor technického uspořádání základních komponent hnací nápravy pro vozidlo typu "Velorex". Provést specifikaci požadavků s ohledem na správnou funkčnost a technickou jednoduchost. Výsledkem je konstrukční návrh stavebnicové sestavy hnací nápravy, tak aby byla možnost využitelnosti v budoucím konstrukčním řešení elektricky poháněných vozidel.
Abstract in different language: The aim is to analyze the technical possibilities of the basic components of the drive axle for the "Velorex" vehicle. Perform specification requirements with regard to proper functionality and technical simplicity. The result is the structural design of the drive assembly of the drive axle so that it can be used in the future design of electrically driven vehicles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPDM_TUKA_2017.pdfPlný text práce3,24 MBAdobe PDFView/Open
Tuka_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce724,71 kBAdobe PDFView/Open
Tuka_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce828,36 kBAdobe PDFView/Open
Tuka.pdfPrůběh obhajoby práce266,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26914

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.