Title: Spalovací proces naftového motoru
Other Titles: The combustion proces of the diesel engine
Authors: Kopelentová, Kateřina
Advisor: Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
Referee: Vodolán Jan, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26918
Keywords: motor;uhlovodík;plyn;spalování;hoření;oxidace;nafta;hlava motoru;ventil;pružina;miska;klínek;účinnost;tlumič;norma;adblue
Keywords in different language: engine;hydrocarbon;gas;combustion;burning;oxidation;diesel;engine head;valve;engine spring;bowl;wedge;efficiency;muffler;norm;adblue
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou spalovacího procesu u vznětového motoru. Teoretická část se zaměřuje na jeho celkový popis a průběh procesu spalování. Práce také popisuje konstrukci a vývoj vznětových motorů. Hlavní část práce se zabývá celým průběhem spalovacího procesu od tvorby směsi až do výfuku. Součástí práce je vývoj procesu spalování a s ním spojené snižování emisí. Konstrukční část se zaměřuje na ventilový rozvod a obsahuje návrh sacího ventilu spolu s příslušnou výkresovou dokumentací.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the combustion process in a diesel engine. The theoretical part focuses on the general description and the course of the combustion process. The work also describes the design and development of diesel engines. The main part covers the whole combustion process from making the mixture to exhaust. Part of this work is the development of the combustion process and associated emission reductions. Design part focuses on the valve train and includes inlet valve with drawings documentation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Katerina_Kopelentova_Spalovaci_proces.pdfPlný text práce4,18 MBAdobe PDFView/Open
Kopelentova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce760,88 kBAdobe PDFView/Open
Kopelentova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce724,24 kBAdobe PDFView/Open
Kopelentova.pdfPrůběh obhajoby práce250,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26918

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.