Název: Návrh systému DRS pro závodní vůz kategorie Formula Student
Další názvy: Design of a DRS for Formula Student racing car
Autoři: Městka, Jan
Vedoucí práce/školitel: Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26921
Klíčová slova: formula student;drs;odpor vzduchu;cad;aerodynamika;snížení odporu;návrh
Klíčová slova v dalším jazyce: formula student;drs;drag;cad;aerodynamics;drag reduction;design
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh systému snížení odporu vozidla formulového typu, splňující všechna pravidla soutěže Formula Student. Návrh čtyř variant řešení a výběr nejvhodnější, pomocí rozhodovací analýzy. Pro vybranou variantu byl vypracován CAD model se začleněním do sestavy a vypracována základní dokumentace. Byly spočteny přínosy systému DRS pro jednotlivé disciplíny závodu Formula student. Návrh ovládání systému DRS.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor's thesis contains a structural design of the drag reductinon system for the formula vehicle type, which meets all the rules of the Formula Student competition. Design of four variants of the solution and choice of the most suitable, using decision analysis. For the selected variant, the CAD model was developed with the inclusion in the kit and basic documentation was developed. The benefits of the DRS system for each discipline of the Formula student race were calculated. DRS system design actuation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Mestka.pdfPlný text práce3,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mestka_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce637,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mestka_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce807,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mestka.pdfPrůběh obhajoby práce275,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26921

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.