Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorMěstka, Jan
dc.contributor.refereeFormánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-26
dc.date.accessioned2018-01-15T15:01:02Z-
dc.date.available2016-9-19
dc.date.available2018-01-15T15:01:02Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-2
dc.identifier72175
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26921
dc.description.abstractBakalářská práce obsahuje konstrukční návrh systému snížení odporu vozidla formulového typu, splňující všechna pravidla soutěže Formula Student. Návrh čtyř variant řešení a výběr nejvhodnější, pomocí rozhodovací analýzy. Pro vybranou variantu byl vypracován CAD model se začleněním do sestavy a vypracována základní dokumentace. Byly spočteny přínosy systému DRS pro jednotlivé disciplíny závodu Formula student. Návrh ovládání systému DRS.cs
dc.format53 s. (70 257 znaků), 46 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectformula studentcs
dc.subjectdrscs
dc.subjectodpor vzduchucs
dc.subjectcadcs
dc.subjectaerodynamikacs
dc.subjectsnížení odporucs
dc.subjectnávrhcs
dc.titleNávrh systému DRS pro závodní vůz kategorie Formula Studentcs
dc.title.alternativeDesign of a DRS for Formula Student racing caren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe bachelor's thesis contains a structural design of the drag reductinon system for the formula vehicle type, which meets all the rules of the Formula Student competition. Design of four variants of the solution and choice of the most suitable, using decision analysis. For the selected variant, the CAD model was developed with the inclusion in the kit and basic documentation was developed. The benefits of the DRS system for each discipline of the Formula student race were calculated. DRS system design actuation.en
dc.subject.translatedformula studenten
dc.subject.translateddrsen
dc.subject.translateddragen
dc.subject.translatedcaden
dc.subject.translatedaerodynamicsen
dc.subject.translateddrag reductionen
dc.subject.translateddesignen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Mestka.pdfPlný text práce3,97 MBAdobe PDFView/Open
Mestka_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce637,55 kBAdobe PDFView/Open
Mestka_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce807,56 kBAdobe PDFView/Open
Mestka.pdfPrůběh obhajoby práce275,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26921

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.