Název: Design tramvajových vozidel z hlediska bezpečnosti
Další názvy: Design of tram vehicles in terms of safety
Autoři: Riedl, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Heller Petr, Doc. Ing. CSc.
Oponent: John Rudolf
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26924
Klíčová slova: bezpečnost;tramvajová vozidla nehoda;nehodovost tramvají;design tramvaje;barevné řešení tramvaje.
Klíčová slova v dalším jazyce: safety;tram vehicles;accident;tram accident;design of tram vehicles.
Abstrakt: V první části bakalářské práce jsou shrnuty požadavky na bezpečnost tramvajových vozidel s ohledem na technické normy. Druhá část obsahuje statistická data nehodovosti tramvajových vozidel a porovnání výsledků u různých dopravních podniků v ČR. Ve třetí části posuzuje souvislost dopravních nehod s barevným řešením těchto vozidel. Poslední část se zabývá doporučením k realizaci designu tramvají s ohledem na jejich bezpečnost.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the safety of tram vehicles and is divided into several parts. The first part of the bachelor thesis summarizes the requirements for the safety of tram vehicles with respect to technical standards. The second part contains statistical data on the tram vehicles accident and comparison of the results for individual transport companies in the Czech Republic. In the third part, the relation of traffic accidents on the colour solution of these vehicles is assessed. The last part deals with recommendations for the implementation of tram design with regard to their safety.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Vojtech Riedl.pdfPlný text práce3,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Riedl_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce726,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Riedl_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce916,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Riedl.pdfPrůběh obhajoby práce267,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26924

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.