Název: Optimalizace detektoru kovů
Další názvy: Metal detectors optimalization
Autoři: Beneda, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Beran, Vlastimil
Oponent: Švarný, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2694
Klíčová slova: průmyslový detektor kovu;vysílací cívka;přijímací cívka;magnetické pole;elektrické pole;simulace polí;ANSYS;citlivost;rušení detektoru
Klíčová slova v dalším jazyce: industry metal detector;transmitter coil;receiver coil;magnetic field;electric field;simulation of fields;ANSYS;sensitivity;disturbance of detector
Abstrakt: Cíle této diplomové práce jsou zaměřeny na specifickou skupinu detektorů kovů a to na detektory průmyslové. V úvodu je popsán princip využívaný v těchto zařízeních a jeho možné obměny. Tato práce vznikla díky spolupráci se společností Loma Systems s.r.o. Další částí práce je popis zařízení této společnosti a návrh optimalizace těchto zařízení. Hlavním bodem bylo vyšetřit průběh magnetického pole v detektoru a jeho okolí s ohledem na efektivní stínění.
Abstrakt v dalším jazyce: The objectives of this thesis are focused on a specific group of metal detectors, the industry metal detectors. There are the principles used in these devices and their possible variations described in the introduction. This thesis was developed in collaboration with Loma Systems Inc company. Another part is a description of the company's detector and proposal of design optimization of these devices. The main point was to investigate the distribution of the magnetic field in the detector and its area with concern to the effective shielding.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KET) / Theses (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Optimalizace detektoru kovu.pdfPlný text práce3,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047357_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce331,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047357_oponent.pdfPosudek oponenta práce426,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047357_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce133,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2694

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.