Title: Optimalizace detektoru kovů
Other Titles: Metal detectors optimalization
Authors: Beneda, Lukáš
Advisor: Beran, Vlastimil
Referee: Švarný, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2694
Keywords: průmyslový detektor kovu;vysílací cívka;přijímací cívka;magnetické pole;elektrické pole;simulace polí;ANSYS;citlivost;rušení detektoru
Keywords in different language: industry metal detector;transmitter coil;receiver coil;magnetic field;electric field;simulation of fields;ANSYS;sensitivity;disturbance of detector
Abstract: Cíle této diplomové práce jsou zaměřeny na specifickou skupinu detektorů kovů a to na detektory průmyslové. V úvodu je popsán princip využívaný v těchto zařízeních a jeho možné obměny. Tato práce vznikla díky spolupráci se společností Loma Systems s.r.o. Další částí práce je popis zařízení této společnosti a návrh optimalizace těchto zařízení. Hlavním bodem bylo vyšetřit průběh magnetického pole v detektoru a jeho okolí s ohledem na efektivní stínění.
Abstract in different language: The objectives of this thesis are focused on a specific group of metal detectors, the industry metal detectors. There are the principles used in these devices and their possible variations described in the introduction. This thesis was developed in collaboration with Loma Systems Inc company. Another part is a description of the company's detector and proposal of design optimization of these devices. The main point was to investigate the distribution of the magnetic field in the detector and its area with concern to the effective shielding.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Optimalizace detektoru kovu.pdfPlný text práce3,85 MBAdobe PDFView/Open
047357_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce331,58 kBAdobe PDFView/Open
047357_oponent.pdfPosudek oponenta práce426,23 kBAdobe PDFView/Open
047357_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce133,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2694

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.