Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBeran, Vlastimil
dc.contributor.authorBeneda, Lukáš
dc.contributor.refereeŠvarný, Jiří
dc.date.accepted2012-06-06
dc.date.accessioned2013-06-19T06:29:27Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:29:27Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-10
dc.identifier47357
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2694
dc.description.abstractCíle této diplomové práce jsou zaměřeny na specifickou skupinu detektorů kovů a to na detektory průmyslové. V úvodu je popsán princip využívaný v těchto zařízeních a jeho možné obměny. Tato práce vznikla díky spolupráci se společností Loma Systems s.r.o. Další částí práce je popis zařízení této společnosti a návrh optimalizace těchto zařízení. Hlavním bodem bylo vyšetřit průběh magnetického pole v detektoru a jeho okolí s ohledem na efektivní stínění.cs
dc.format52 s., 8 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprůmyslový detektor kovucs
dc.subjectvysílací cívkacs
dc.subjectpřijímací cívkacs
dc.subjectmagnetické polecs
dc.subjectelektrické polecs
dc.subjectsimulace polícs
dc.subjectANSYScs
dc.subjectcitlivostcs
dc.subjectrušení detektorucs
dc.titleOptimalizace detektoru kovůcs
dc.title.alternativeMetal detectors optimalizationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe objectives of this thesis are focused on a specific group of metal detectors, the industry metal detectors. There are the principles used in these devices and their possible variations described in the introduction. This thesis was developed in collaboration with Loma Systems Inc company. Another part is a description of the company's detector and proposal of design optimization of these devices. The main point was to investigate the distribution of the magnetic field in the detector and its area with concern to the effective shielding.en
dc.subject.translatedindustry metal detectoren
dc.subject.translatedtransmitter coilen
dc.subject.translatedreceiver coilen
dc.subject.translatedmagnetic fielden
dc.subject.translatedelectric fielden
dc.subject.translatedsimulation of fieldsen
dc.subject.translatedANSYSen
dc.subject.translatedsensitivityen
dc.subject.translateddisturbance of detectoren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Optimalizace detektoru kovu.pdfPlný text práce3,85 MBAdobe PDFView/Open
047357_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce331,58 kBAdobe PDFView/Open
047357_oponent.pdfPosudek oponenta práce426,23 kBAdobe PDFView/Open
047357_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce133,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2694

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.