Název: Alois Rašín a jeho role v rámci první republiky
Další názvy: Alois Rasin and His Role Within the First Czechoslovak Republic
Autoři: Šiková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Oponent: Tóth Andrej, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26952
Klíčová slova: alois rašín;měnová reforma;první republika;národní demokracie;atentát;1923;ministr financí
Klíčová slova v dalším jazyce: alois rasin;monetary reform;first czechoslovakian republic;national democracy;assassination;1923;finance minister
Abstrakt: Práce se zabývá osobnostní Aloise Rašína a jeho rolí v rámci vzniku i fungování první československé republiky. Je analyzována Rašínova účast při vzniku a vytváření nezávislého československého státu, avšak důraz je kladen zejména na jeho hospodářskou činnost ve funkci ministra financí, především na provedení měnové reformy v roce 1919. Důležitou součástí práce je také atentát na jeho osobu, jeho význam a důsledky.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is an analysis of the role of Alois Rašín, an important Czechoslovakian politician and the first finance minister within the independent Czechoslovak Republic.His participation in the creation of independent Czechoslovakian state is also analysed, as well as his economical activities, especially during his term of office in the Ministry of Finance. His most famous deed was monetary reform, that took place in 1919. Important part of the thesis is an assassination of his and its consequences.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_SIKOVA.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sikova - V.pdfPosudek vedoucího práce581,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sikova - O.pdfPosudek oponenta práce613,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sikova.pdfPrůběh obhajoby práce232,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26952

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.