Title: Alois Rašín a jeho role v rámci první republiky
Other Titles: Alois Rasin and His Role Within the First Czechoslovak Republic
Authors: Šiková, Kateřina
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Tóth Andrej, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26952
Keywords: alois rašín;měnová reforma;první republika;národní demokracie;atentát;1923;ministr financí
Keywords in different language: alois rasin;monetary reform;first czechoslovakian republic;national democracy;assassination;1923;finance minister
Abstract: Práce se zabývá osobnostní Aloise Rašína a jeho rolí v rámci vzniku i fungování první československé republiky. Je analyzována Rašínova účast při vzniku a vytváření nezávislého československého státu, avšak důraz je kladen zejména na jeho hospodářskou činnost ve funkci ministra financí, především na provedení měnové reformy v roce 1919. Důležitou součástí práce je také atentát na jeho osobu, jeho význam a důsledky.
Abstract in different language: The diploma thesis is an analysis of the role of Alois Rašín, an important Czechoslovakian politician and the first finance minister within the independent Czechoslovak Republic.His participation in the creation of independent Czechoslovakian state is also analysed, as well as his economical activities, especially during his term of office in the Ministry of Finance. His most famous deed was monetary reform, that took place in 1919. Important part of the thesis is an assassination of his and its consequences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_SIKOVA.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Sikova - V.pdfPosudek vedoucího práce581,63 kBAdobe PDFView/Open
Sikova - O.pdfPosudek oponenta práce613,13 kBAdobe PDFView/Open
Sikova.pdfPrůběh obhajoby práce232,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26952

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.