Title: Optimalizace ICT infrastruktury společnosti s ohledem na TCO a uzavřená SLA
Other Titles: ICT infrastructure optimization in consideration of TCO and concluded SLA
Authors: Česal, Lukáš
Advisor: Steiner, František
Referee: Sunek, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2695
Keywords: ITIL;outsourcing;TCO;SLA;cloud computing
Keywords in different language: ITIL;outsourcing;TCO;SLA;cloud computing
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na optimalizaci ICT infrastruktury společnosti Sofo Group a.s.. Vyhodnocuje náklady na provoz z pohledu TCO a dostupnost interní infrastruktury na základě stávajících SLA smluv. Analyzuje také nedostatky ve stávajícím hardware a navrhuje alternativní řešení formou outsourcingu serverů. Dále doporučuje zavedení vhodných procesů řízení služeb pomocí ITIL.
Abstract in different language: This diploma thesis is aimed at the ICT infrastructure optimization of Sofo Group a.s. company. It evaluates Total Costs of ownership (TCO) and infrastructure availability in consideration of concluded Service Level Agreements (SLA). It also analyzes weaknesses of current hardware solution from present and future perspective. Finally it recommends the implementation of service management methods using ITIL and proposes an alternative outsourced server solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_E10N0012P.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
047358_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce273,1 kBAdobe PDFView/Open
Cesal_O.pdfPosudek oponenta práce579,76 kBAdobe PDFView/Open
047358_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce177,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2695

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.