Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorŠedivý Miroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorMartínek, Daniel
dc.contributor.refereeSkřivan Aleš, Prof. PhDr. CSc.
dc.date.accepted2017-6-9
dc.date.accessioned2018-01-15T15:01:18Z-
dc.date.available2016-7-30
dc.date.available2018-01-15T15:01:18Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-27
dc.identifier69743
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26961-
dc.description.abstractCílem diplomové práce je rekonstrukce a analýza událostí v únoru a březnu roku 1831 v Papežském státě s přihlédnutím k vývoji v ostatních italských státech a se zřetelem na mezinárodní konstelaci v tomto období. Největší pozornost je věnována samotnému vypuknutí revoluce v Církevním státě a vzniku Spojených italských provincií, stranou zájmu však nezůstává ani rakouská vojenská intervence, která ukončila existenci tohoto revolučního státu. K dosažení kvalitní analýzy revolučních událostí bylo třeba zohlednit vývoj Papežského státu před a po roce 1831, stejně tak kontext doby a italského Risorgimenta. Diplomová práce byla zpracována na základě nevydaných pramenů z archivů v Boloni a Vídni, vydaných pramenů a odborné literatury v českém, anglickém, německém, italském a francouzském jazyce.cs
dc.format83 s. (150 325 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectrevolucecs
dc.subject1831cs
dc.subjectitáliecs
dc.subjectpapežský státcs
dc.subjectspojené italské provinciecs
dc.subjectrakouská intervencecs
dc.subjectrisorgimentocs
dc.subjectliberalismus v době předbřeznovécs
dc.titleRevoluce 1831 v Papežském státě a Spojené italské provinciecs
dc.title.alternativeRevolution in the Papal States 1831 and the United Italian Provincesen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
dc.thesis.degree-programHistorické vědy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe aim of this Master's thesis is the reconstruction and analysis of the events in February and March of 1831 in the Papal States, taking into account developments in other Italian states and with regard to international constellation in this period. The greatest attention is paid to the outbreak of the revolution in the Papal States and the formation of the United Italian Provinces, but there is also interest in the Austrian military intervention which ended the existence of this revolutionary state. To achieve a high-quality analysis of revolutionary events, account must be taken of the development of the Papal States before and after 1831, as well as the context of the period and the Italian Risorgimento. The Master's thesis has been based upon archival records from the archives in Bologna and Vienna, published sources and the literature in Czech, English, German, Italian and French.en
dc.subject.translatedrevolutionen
dc.subject.translated1831en
dc.subject.translateditalyen
dc.subject.translatedpapal statesen
dc.subject.translatedunited italian provincesen
dc.subject.translatedaustrian interventionen
dc.subject.translatedrisorgimentoen
dc.subject.translatedliberalism in the pre-march perioden
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Martinek_Revoluce_v_Papezskem_state_1831.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martinek - O.pdfPosudek oponenta práce682,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martinek.pdfPrůběh obhajoby práce284,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Formular - posudek DP Martinek.rtfPosudek vedoucího práce1,59 MBRTFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26961

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.