Title: Profesní kompetence předškolního pedagoga v České republice v komparaci s jinými státy
Other Titles: Professional Competences of the Pre-school Teacher in Czech Republic in Comparison to other Countries
Authors: Marková, Michaela
Advisor: Podpera Milan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26966
Keywords: kompetence učitele mateřské školy;předškolní pedagog;profesní standard;profesní kompetence;komparace;česká republika;anglie;austrálie
Keywords in different language: preschool teacher;early childhood teacher;professional standards for teachers;professional competencies for teachers;england;czech republic;australia;comparison
Abstract: Má práce je bakalářská práce komparativního typu, která se zabývá problematikou profesních kompetencí předškolních pedagogů ve třech zemích Česká Republika, Velká Británie (konkrétně byla rozebrána Anglie) a Austrálie. První část práce sestává ze dvou kapitol. V první kapitole je popsána metoda tedy metoda porovnávání neboli komparace, a cíl mého pedagogického výzkumu. Druhá kapitola obsahuje obecný náhled do problematiky profesních kompetencí. Druhá část práce obsahuje samotnou komparaci a skládá se ze čtyř kapitol Česká Republika, Velká Británie, Austrálie a následuje Diskuze a komparace. Cílem práce je porovnat dané země z hlediska profesních kompetencí, které jsou kladeny na předškolní pedagogy, zjistit, zda jsou v zemi dané a platné profesní standardy a následně je porovnat. Dále popsat, jakým způsobem je uskutečňováno předškolní vzdělávání, jaké jsou nároky na kvalifikaci učitelů v těchto zařízeních, jaké mají povinnosti a co je jejich náplní práce.
Abstract in different language: This comparative bachelor thesis deals with professional competencies of preschool teachers, in three countries Czech Republic, Great Britain focused on England. The thesis´s first part is divided into two sections the first section describes the method of research and gives us a look into the aims of it. The second section provides a general look into professional competencies. Second part of the thesis is focused on the research itself. It provides four chapters Czech Republic, Great Britain, Australia and Discussion and comparison. The main aim of the thesis is to compare the three countries, professional competencies of preschool (early childhood) teachers. Another aim is to discuss the teachers standards and compare them, and the last but not at least the educational systems, qualifications of the teacheras, their duties and job description.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Markova.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Markova VP027.pdfPosudek vedoucího práce91,13 kBAdobe PDFView/Open
Markova OP026.pdfPosudek oponenta práce155,43 kBAdobe PDFView/Open
Markova O081.pdfPrůběh obhajoby práce42,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26966

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.