Title: Asistenti pedagoga v mateřské škole v Plzeňském kraji
Other Titles: Assistants of the kindergarten teachers in Pilsen region
Authors: Erbertová, Andrea
Advisor: Slowík Josef, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26969
Keywords: inkluzivní vzdělávání;předškolní vzdělávání;speciální vzdělávací potřeby;podpůrná opatření;asistenti pedagoga
Keywords in different language: inclusive education;preschool education;special educational needs;support system;assistants of teachers
Abstract: Bakalářská práce se zabývá asistenty pedagoga v Plzeňském kraji v inkluzivním prostředí mateřských škol. První kapitola teoretické části rozebírá problematiku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a podpůrná opatření, shrnuje legislativní a kurikulární podmínky pro zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Druhá kapitola shrnuje nejdůležitější informace o kompetencích asistentů pedagoga, financování a další legislativní uchopení. Výzkumná část je zaměřena na asistenty pedagoga v Plzeňském kraji.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with assistants of teachers in Plzeň Region in inclusive environment of kindergartens. First chapter of the theoretical part analyses issues of children with special educational needs and the support system, concludes legislative and curricular conditions to secure education for children with special educational needs. Second chapter summarises the most important information on competence of assistants of teachers, financial support and further legislative process. The practical part deals with assistants of teachers in Plzeň Region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_2017_erbertova.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
Erbertova VP030.pdfPosudek vedoucího práce195,36 kBAdobe PDFView/Open
Erbertova OP053.pdfPosudek oponenta práce335,35 kBAdobe PDFView/Open
Erbertova O076.pdfPrůběh obhajoby práce28,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26969

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.