Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGažáková Eva, MgA. Ph.D.
dc.contributor.authorChmelíková, Miroslava
dc.date.accepted2017-9-11
dc.date.accessioned2018-01-15T15:01:25Z-
dc.date.available2016-6-17
dc.date.available2018-01-15T15:01:25Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-29
dc.identifier70401
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26970
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá použitím vybraných metod dramatické výchovy při vzdělávání dvou a tříletých dětí. Jejím cílem je seznámit čtenáře s charakteristikou této věkové skupiny. Na základě té jsou vybrány metody vhodné pro tento věk. První kapitola je zaměřena na osobnost dítěte v raném dětství a práci s ním z pohledu předškolního pedagoga. Druhá část se již blíže věnuje představení dramatické výchovy a jejím metodám. Také je zde uvedeno jejich dělení dle J. Valenty. To je v práci i nadále využíváno. Ve třetí kapitole je seznámení s dětskou skupinou Javorová. Představují se zde konkrétní charakteristiky použitých metod DV a jejich praktické využití v DS Javorová. Popisuje konkrétní činnosti s dětmi a jejich reflexe. Porovnání jejich náročnosti a vhodnosti jejich výběru.cs
dc.format49 s. (68 942 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrané dětstvícs
dc.subjectdvou a tříleté dítěcs
dc.subjectvývojová psychologiecs
dc.subjectosobnost pedagogacs
dc.subjectpředškolní vzdělávánícs
dc.subjectdětská skupinacs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectdramatická výchovacs
dc.subjectmetodacs
dc.titleVyužití metod dramatické výchovy v dětské skupině Javorová u dětí ve věku dva až tři rokycs
dc.title.alternativeUsing drama in Education in the group of children Javorova in children aged two to three yearsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with an application of selected methods of dramatic education for two and three year old children. The aim of the thesis is to present the characteristic of this age to readers. The appropriate methods are chosen based on these age characteristics. The first chapter focuses on a child´s personality in his/her early childhood and on an interaction with a preschool teacher. The second chapter is dedicated to a closer introduction of the dramatic education and its methods. The chapter also includes the classification of the methods according to J.Valenta. This classification is applied throughout the thesis. The third chapter presents the children´s group Javorová as well as the particular characteristics of used methods of DE (dramatic education) and their field application in CG (children´s group) Javorová. It describes particular activities with children and their reflections. These activities are then compared in terms of their difficulty and appropriateness.en
dc.subject.translatedearly childhooden
dc.subject.translatedtwo and three year old childen
dc.subject.translatedevolutionary psychologyen
dc.subject.translatedpersonality of a schoolteacheren
dc.subject.translatedpreschool educationen
dc.subject.translatedchildren´s groupen
dc.subject.translatednursery schoolen
dc.subject.translateddramatic educationen
dc.subject.translatedmethoden
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_M_Chmelikova_2017.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
Chmelikova VP020.pdfPosudek vedoucího práce148,45 kBAdobe PDFView/Open
Chmelikova OP073.pdfPosudek oponenta práce96,81 kBAdobe PDFView/Open
Chmelikova O072.pdfPrůběh obhajoby práce29,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26970

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.