Title: Rozvoj zrakového vnímání v předškolním věku - kazuistická studie
Other Titles: Development of Visual Perception in Preschool Age - casuistry study
Authors: Karlíčková, Miroslava
Advisor: Káňová Šárka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26973
Keywords: zrakové vnímání;rozvoj;předškolní věk;diagnostika;podnětné prostředí;mateřská škola;myšlení;motorika
Keywords in different language: visual perception;development;preschool age;diagnostics;stimulating environment;kindergarten;thinking;motoring
Abstract: Bakalářská práce se zabývá rozvojem zrakového vnímání u předškolních dětí. Práce si dala za cíl poukázat na vliv prostředí, ve kterém děti vyrůstají na rozvoj jejich zrakového vnímání.Hlavní výzkumné otázky zněly: Jak můžeme podpořit zrakové vnímání u předškolních dětí? Jak rozvoj vnímání souvisí s prostředím, ve kterém děti vyrůstají?Práce může posloužit i jako pomocník začínajícím učitelům, kteří chtějí podpořit u dětí před nástupem povinné školní docházky oblast zrakového vnímání.
Abstract in different language: The Bachelor thesis deals with the development of visual perception in preschool children. The paper aimed to point out the influence of the environment in which children grow up on the development of their visual perception.The main research questions were: How can we promote visual perception in preschool children? How does perceptual development relate to the environment in which children grow up?The thesis may also serve to help novice teachers who want to support the field of visual perception in children before the compulsory education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karlickova Miroslava BP. pdf.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
Karlickova VP050.pdfPosudek vedoucího práce309,44 kBAdobe PDFView/Open
Karlickova OP074.pdfPosudek oponenta práce146,18 kBAdobe PDFView/Open
Karlickova O075.pdfPrůběh obhajoby práce25,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26973

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.