Title: Evaluační systém jako funkční nástroj výchovně-vzdělávacího procesu - akční výzkum v MŠ Žichlice
Other Titles: Evaluation system as a functional tool of the educational process - action research in kindergarten Žichlice
Authors: Hodková, Ivana
Advisor: Podpera Milan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26982
Keywords: akční výzkum;autoevaluace;evaluace;hodnocení;sebehodnocení;předškolní vzdělávání;rámcový vzdělávací program;výchovně-vzdělávací proces;pedagogická práce
Keywords in different language: action research;self-evaluation;evaluation;assessment;self-assessment;early childhood education;general educational program;educational process;educational work
Abstract: Bakalářská práce je zároveň akčním výzkumem v mateřské škole. Teoretická část popisuje historii předškolního vzdělávání a především se na základě odborné literatury zabývá problematikou evaluace obecně - legislativou, významem a popisuje, jakým způsobem se evaluace provádí. Praktická část zkoumá dosavadní evaluační systémy v MŠ Žichlice. Na základě zjištěných negativ a pozitiv nastavuje nový systém a následně zjišťuje funkčnost tohoto systému.
Abstract in different language: Bachelor thesis is also action research in kindergarten. The theoretical part describes the history of preschool education, and especially on the basis of literature deals with evaluation in general - legislation, meaning and describes how the evaluation is carried out. The practical part examines existing evaluation systems in kindergarten Žichlice. Based on the findings positives and negatives sets a new system and subsequently determines the functionality of the system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mgr. Ivana Hodkova_Evaluacni system jako funkcni nastroj vychovne-vzdelavaciho procesu - akcni vyzkum v MS Zichlice_2017.pdfPlný text práce5,05 MBAdobe PDFView/Open
Hodkova VP178.pdfPosudek vedoucího práce977,17 kBAdobe PDFView/Open
Hodkova OP173.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Hodkova O217.pdfPrůběh obhajoby práce361,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26982

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.