Title: Srovnání českého a portugalského předškolního vzdělávání v kontextu konkrétních mateřských škol
Other Titles: Comparison of Czech and Portuguese pre-school education in the context of specific nursery schools
Authors: Marianová, Tereza
Advisor: Podpera Milan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26983
Keywords: předškolní vzdělávání;mateřská škola;srovnávací pedagogika;systém předškolního vzdělávání v portugalsku;mezinárodní komparace;kurikulum;organizace předškolního vzdělávání
Keywords in different language: preschool education;nursery school;comparison;preschool system in portugal;international comparison;curriculum;organization of preschool education;kindergarten
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním českého a portugalského předškolního vzdělávání v kontextu konkrétních mateřských škol. Jejím hlavním cílem je srovnání konkrétní mateřské školy v České Republice, s konkrétní mateřskou školou v Portugalsku. Srovnání se zaměřuje především na organizaci předškolního vzdělávání, pedagogické postupy a na zázemí a vybavení těchto škol. V první části práce vymezuji předškolní vzdělávání obou zemí,za účelem uceleného náhledu do obou systémů vzdělávání. Zde také analyzuji kurikulární dokumenty obou zemí a srovnávám vybrané aspekty předškolního vzdělávání. Druhá část práce popisuje a srovnává dvě vybrané mateřské školy a obsahuje také popis dalších dvou portugalských mateřských škol, s cílem představit další typy předškolních zařízení v Portugalsku. Součástí práce je také fotodokumentace těchto vybraných škol.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with comparison of Czech and Portuguese preschool education in the context of specific nursery schools. The main aim is to compare a concrete nursery school in the Czech Republic with a concrete nursery school in Portugal. The comparison is focused mainly on organization of preschool education, pedagogical procedures, environment and equipment of these educational facilities. To give a comprehensive view of both systems of preschool education I define both systems and analyze their curriculum documents in the first part of the thesis and I also compare some significant aspects of preschool education in both countries. The second part describes and compares two specific nursery schools and presents other two portuguese nursery schools with the aim to show other types of preschool facilities in Portugal. A part of this work is also their photographic documentation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza Marianova Bakalarska prace.pdfPlný text práce5,81 MBAdobe PDFView/Open
Marianova VP069.pdfPosudek vedoucího práce144,08 kBAdobe PDFView/Open
Markova OP026.pdfPosudek oponenta práce155,43 kBAdobe PDFView/Open
Marianova O068.pdfPrůběh obhajoby práce27,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26983

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.