Název: Analýza rozvoje grafomotoriky v Mateřské škole Školní v Rokycanech
Další názvy: Analysis of the developmnet graphomotor of children in Kindergarden School in Rokycany
Autoři: Rollingerová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Kocurová Marie, Doc. PaedDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26988
Klíčová slova: grafomotorické dovednosti;kresba postavy;předškolní věk;mateřská škola.
Klíčová slova v dalším jazyce: graphomotor skills;drawing figure;preschool period;kindergarten.
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na popis a analýzu rozvoje grafomotorických dovedností u dětí v Mateřské škole Školní v Rokycanech. Je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část se zabývá vývojem jedince v období předškolního věku. Práce zejména zahrnuje popis grafomotorických chyb, grafomotorické uvolňovací cviky a vývoj dětské kresby. Také se zabývá symptomy grafomotorických chyb, hygienickými návyky, prevencí v chybách v psaném projevu a jak pracovat s levorukým dítětem. Poslední kapitola teoretické části se zabývá obsahem grafomotoriky v Rámcovém vzdělávacím programu a ve Školním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Praktická část tvoří kvalitativní výzkum, kde cílem je stav a možnosti stimulace grafomotorických dovedností u dětí v Mateřské škole Školní v Rokycanech. Je postaven na rozhovorech se 7 pedagogy a na vlastním pozorování dětí. Kde jsem se zaměřila na několik oblastí, které jsou pro grafomotorický vývoj důležitý. V neposlední řadě jsem se věnovala analýze kresby postavy dětí.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis is focused on description and analysis of the development graphomotor skills of children in Kindergarden School in Rokycany. This thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the development of the individual in the preschool age. Thesis includes of description graphomotor problems, graphomotor releasing exercises and development of children´s drawing. Thesis also deals with the symtoms of grafomotor problems,hygiene habits, prevention of disorder of written expressin and how to work with left-handed child. The last chapter of theoretical part is about the content of grafomotory in the Framework Education Programme and the Scholl Education Programme for Preschool Education. The practical part deals with qualitative research. There are used interwiev with seven teachers and my own observation of children in the research. I focused on the important areas for development of graphomotor. These I also analysis of children´s drawing figure in practical part of this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace v PDF.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rollingerova VP196.pdfPosudek vedoucího práce980,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rollingerova OP197.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rollingerova O214.pdfPrůběh obhajoby práce345,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26988

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.