Title: Analýza nácviku psaní z pohledu ergoterapie
Other Titles: Analysis of practice writing with the perspective of occupational therapy
Authors: Čechurová, Petra
Advisor: Krýlová Eva, Mgr.
Referee: Zahradnická Ilona, PhDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26995
Keywords: analýza;psaní;ergoterapie
Keywords in different language: analysis;writing;occupational therapy
Abstract: Příjmení a jméno: Čechurová Petra Katedra: Ergoterapie Název práce: Analýza nácviku psaní z pohledu ergoterapie Vedoucí práce: Mgr. Eva Krýlová Počet stran číslované: 86 Počet stran nečíslované (tabulky, grafy): 26 Počet příloh: 15 Počet titulů použité literatury: 50 Klíčová slova: Analýza, Psaní, Ergoterapie Tato práce se zabývá analýzou nácviku psaní z pohledu ergoterapie. Má dvě části, a to část teoretickou a praktickou. V teoretické části se popisuje rozdíl mezi pravou a levou rukou a způsoby psaní. V praktické části jsou čtyři případové studie klientů, které popisují vyšetření, průběh terapií a zhodnocení konečného efektu terapií. Cíl práce byl splněn a výsledky byly vypracovány do grafů.
Abstract in different language: Surname and name: Čechurová Petra Department: Ergoterapie Title of thesis: Consultant: Mgr. Eva Krýlová Number of pages numbered: 86 Number of pages unnumbered (tables, graphs): 26 Number of appendices: 15 Number of literature items used: 50 Keywords: Analysis, Writing, Occupational therapy This thesis is concerned with the analysis of the handwriting practice from the perspective of occupational therapy. It contains two parts, theoretical and practical. In the theoretical part is described the difference between right and left hand and ways of handwriting. In the practical part there are four case studies of clients, describing examinations, therapies process and evaluation of the final effect of therapies. The work objective has been met and the results were drawn into graphs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Cechurova.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFView/Open
Cechurova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce160,4 kBAdobe PDFView/Open
Cechurova - oponenstky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce151,29 kBAdobe PDFView/Open
Cechurova.pdfPrůběh obhajoby práce499,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26995

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.