Název: Pájené spoje vinutí elektrických točivých strojů
Další názvy: Soldered winding joints of rotary machines windings
Autoři: Salzman, Jan
Vedoucí práce/školitel: Mentlík, Václav
Oponent: Trnka, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2700
Klíčová slova: měkké pájení;tvrdé pájení;tvrdá pájka;tavidlo pro tvrdé pájení;odporový ohřev;indukční ohřev;plamenový ohřev;nedestruktivní zkoušky;ultrazvuková defektoskopie
Klíčová slova v dalším jazyce: soldering;brazing;brazing filler metal;flux for brazing;resistance heating;induction heating;flame heating;non-destructive tests;ultrasonic defectoscopy
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na principy měkkého a tvrdého pájení na pájených spojích vinutí elektrických točivých strojů. Dále jsou popsány způsoby ohřevu pro dosažení vhodné teploty pro tvrdé pájení. Značná část práce je věnována nedestruktivním metodám se zaměřením na pájené spoje elektrických točivých strojů. Na závěr je doporučení vhodné metody diagnostiky a kontroly kvality pájeného spoje pro výkonové točivé stroje společnosti 1. SERVIS ENERGO, s. r. o.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is focused on the principles of soldering and brazing at the soldered winding joints of electrical rotary machines. It also describes the ways of heating up to achieve a suitable temperature for brazing. A significant part of this thesis is aimed at non destructive methods focusing on the solder joints of electrical rotating machines. In the end of the thesis, the appropriate method of diagnostics and the quality assurance of a soldered joint for electrical rotary machines of the company 1. SERVIS ENERGO Ltd. is recommended.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Salzman_DP_2012.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Salzman_V.pdfPosudek vedoucího práce584,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047363_oponent.pdfPosudek oponenta práce369,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047363_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce119,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2700

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.