Title: Ergoterapeutické přístupy u dětí s hyperkinetickou poruchou
Other Titles: Occupational Therapy approaches for kids with Attention deficit hyperactivity disorder
Authors: Kitromilidi, Ilias
Advisor: Blahovcová Olga, Mgr.
Referee: Šrytrová Michaela, PhDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27007
Keywords: hyperaktivita-impulzivita-neurovývojová porucha-porucha pozornosti-porucha chování-komunikace.
Keywords in different language: hyperactivity-impulsivity-neurodevelopmental disorder-attention deficit disorder-difficulty controlling behavior-communication
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o poruchách pozornosti, hyperaktivitě a chování jedince (dítěte) s porucu ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou). Dále také o jejích ovlivnění při využití různých ergoterapeutických přstupů. Práce se skládá z teoretické a praktické části. v teoretické části se zabývám základní terminologií a historií ADHD, symptomy a diagnostikou ADHD. V praktické části se zabývám ovlivněním pozornosti jedinců (dětí) s hyperkinetickou poruchou ADHD za pomoci různých ergoterapeutických přístupu.
Abstract in different language: This thesis is about attention deficit disorder, hyperactivity and problems in the behavior of kids with ADHD syndrome. It also includes their affection by using occupational therapy approaches. This thesis is composed of the theoretical part and the practical part. the theoretical part is describing terminology and history of ADHD, symptoms and diagnostics. The practical part of this thesis includes the affection of kids with attention deficit disorder and hyperkinetic disorders which we are trying to improve with occupational therapies approaches.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ilias Kitromlidi - Bakalarska prace 2017.pdfPlný text práce6,24 MBAdobe PDFView/Open
Kitromilidi - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce145,15 kBAdobe PDFView/Open
Kitromilidi - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce154,13 kBAdobe PDFView/Open
Kitromilidi.pdfPrůběh obhajoby práce485,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27007

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.