Název: Využití Perzi Board v kognitivní rehabilitaci z pohledu ergoterapie.
Další názvy: Utilization of the Prezi Board in cognitive rehabilitation as a form of occupational therapy.
Autoři: Němcová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Zahradnická Ilona, PhDr.
Oponent: Blahovcová Olga, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27009
Klíčová slova: perzi board;ergoterapie;kognitivní funkce;kognitivní poruchy;cévní mozková příhoda;paměť;neuroplastici
Klíčová slova v dalším jazyce: perzi board;occupational therapy;cognitive function;cognitive disorder;stroke;memory;neuroplasticity
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o kognitivních poruchách po cévní mozkové příhodě a jejich ovlivnění za pomoci využití Perzi Board. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá problematikou cévní mozkové příhody, kognitivními funkcemi a jejich poruchami. Praktická část se zabývá ovlivněním kognitivních funkcí osob po prodělané cévní mozkové příhodě za pomoci využití Perzi Board.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with cognitive disorders following a stroke and their influence using the Perzi Board. The thesis consists of both theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the issue of strokes, cognitive functions and disorders associated with this affliction. The practical part deals with the influence on cognitive functions in people after a stroke through the use of the Perzi Board.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Nemcova Andrea (Vyuziti Perzi Board v kognitivni rehabilitaci z pohledu ergoterapie) - kopie.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce144,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce174,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova.pdfPrůběh obhajoby práce489,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27009

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.