Title: Využití Perzi Board v kognitivní rehabilitaci z pohledu ergoterapie.
Other Titles: Utilization of the Prezi Board in cognitive rehabilitation as a form of occupational therapy.
Authors: Němcová, Andrea
Advisor: Zahradnická Ilona, PhDr.
Referee: Blahovcová Olga, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27009
Keywords: perzi board;ergoterapie;kognitivní funkce;kognitivní poruchy;cévní mozková příhoda;paměť;neuroplastici
Keywords in different language: perzi board;occupational therapy;cognitive function;cognitive disorder;stroke;memory;neuroplasticity
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o kognitivních poruchách po cévní mozkové příhodě a jejich ovlivnění za pomoci využití Perzi Board. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá problematikou cévní mozkové příhody, kognitivními funkcemi a jejich poruchami. Praktická část se zabývá ovlivněním kognitivních funkcí osob po prodělané cévní mozkové příhodě za pomoci využití Perzi Board.
Abstract in different language: This thesis deals with cognitive disorders following a stroke and their influence using the Perzi Board. The thesis consists of both theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the issue of strokes, cognitive functions and disorders associated with this affliction. The practical part deals with the influence on cognitive functions in people after a stroke through the use of the Perzi Board.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Nemcova Andrea (Vyuziti Perzi Board v kognitivni rehabilitaci z pohledu ergoterapie) - kopie.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFView/Open
Nemcova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce144,75 kBAdobe PDFView/Open
Nemcova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce174,27 kBAdobe PDFView/Open
Nemcova.pdfPrůběh obhajoby práce489,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27009

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.