Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZahradnická Ilona, PhDr.
dc.contributor.authorNěmcová, Andrea
dc.contributor.refereeBlahovcová Olga, Mgr.
dc.date.accepted2017-6-20
dc.date.accessioned2018-01-15T15:01:32Z-
dc.date.available2016-1-31
dc.date.available2018-01-15T15:01:32Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-3-28
dc.identifier72790
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27009
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o kognitivních poruchách po cévní mozkové příhodě a jejich ovlivnění za pomoci využití Perzi Board. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá problematikou cévní mozkové příhody, kognitivními funkcemi a jejich poruchami. Praktická část se zabývá ovlivněním kognitivních funkcí osob po prodělané cévní mozkové příhodě za pomoci využití Perzi Board.cs
dc.format89 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectperzi boardcs
dc.subjectergoterapiecs
dc.subjectkognitivní funkcecs
dc.subjectkognitivní poruchycs
dc.subjectcévní mozková příhodacs
dc.subjectpaměťcs
dc.subjectneuroplasticics
dc.titleVyužití Perzi Board v kognitivní rehabilitaci z pohledu ergoterapie.cs
dc.title.alternativeUtilization of the Prezi Board in cognitive rehabilitation as a form of occupational therapy.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with cognitive disorders following a stroke and their influence using the Perzi Board. The thesis consists of both theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the issue of strokes, cognitive functions and disorders associated with this affliction. The practical part deals with the influence on cognitive functions in people after a stroke through the use of the Perzi Board.en
dc.subject.translatedperzi boarden
dc.subject.translatedoccupational therapyen
dc.subject.translatedcognitive functionen
dc.subject.translatedcognitive disorderen
dc.subject.translatedstrokeen
dc.subject.translatedmemoryen
dc.subject.translatedneuroplasticityen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Nemcova Andrea (Vyuziti Perzi Board v kognitivni rehabilitaci z pohledu ergoterapie) - kopie.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFView/Open
Nemcova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce144,75 kBAdobe PDFView/Open
Nemcova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce174,27 kBAdobe PDFView/Open
Nemcova.pdfPrůběh obhajoby práce489,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27009

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.