Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFirýtová Rita, Mgr.
dc.contributor.authorLaudová, Petra
dc.contributor.refereeRyba Lukáš, Mgr.
dc.date.accepted2017-6-21
dc.date.accessioned2018-01-15T15:01:33Z-
dc.date.available2016-1-31
dc.date.available2018-01-15T15:01:33Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-3-31
dc.identifier72823
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27018
dc.description.abstractVe své bakalářské práci jsem se zaměřila na sledování vybrané skupiny závodních plavců a postavení jejich dolních končetin. Pomocí přístroje, testů a vyšetření došlo k vyhodnocení různých odchylek od ideálního postavení. Pozoroval se stupeň plochonoží, nestabilita hlezenních kloubů a valgozita pat. Zkoumána byla také rovnováha, stabilita a stranové rozložení váhy. Výsledky jsou v praktické části pro přehlednost vypracovány formou grafů a tabulek. Výsledky mohou být použity jako podklad k dalšímu sledování nebo ke korekci a prevenci vzniku zjištěných odchylek.cs
dc.format79 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectplavánícs
dc.subjectdolní končetinycs
dc.subjectstabilitacs
dc.subjectrovnováhacs
dc.titleSledování postavení dolních končetin u plavcůcs
dc.title.alternativeObservation of holding lower limbs of swimmersen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedIn my thesis I focused on an observation of lower limbs in chosen group of competitive swimmers. Using a diagnostic device, tests and screening, various differences from ideal posture were evaluated. Degrees of flat feet, instability of ankles and valgosity of heels were examinated. Stability, balance and side distribution of weight were also observed. The results were clearly placed to graphs and tables in practical part. The results can be used as a material for the next observation or for correction and prevention of development of found differences.en
dc.subject.translatedswimmingen
dc.subject.translatedflatfooten
dc.subject.translatedlower limbsen
dc.subject.translatedstabilityen
dc.subject.translatedbalanceen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Laudova BP.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
Laudova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce133,45 kBAdobe PDFView/Open
Laudova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce178,11 kBAdobe PDFView/Open
Laudova.pdfPrůběh obhajoby práce448,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27018

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.