Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKučerová, Eva
dc.contributor.authorSkřivan, Vlastimil
dc.contributor.refereePihera, Josef
dc.date.accepted2012-06-08
dc.date.accessioned2013-06-19T06:29:35Z-
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:29:35Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-09
dc.identifier47364
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2701
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na význam polovodivých pásek. Polovodivé pásky jsou ovinuty na vinutí na výstupu z drážky a slouží k rovnoměrnému rozložení gradientu elektrického pole. V práci je dále popsáno provedení vinutí a izolační systémy točivých strojů. V praktické části je ověřeno rozložení potenciálu na vinutí na výstupu z drážky. Na závěr je provedena rozvaha provedení polovodivých ochran pro optimalizaci rozložení napětí.cs
dc.format53 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectPolovodivá ochranacs
dc.subjectpáskycs
dc.subjectizolacecs
dc.subjecttočivý strojcs
dc.subjectVon Roll Isolacs
dc.subjectvinutícs
dc.titlePolovodivé pásky a jejich využití v elektrických strojíchcs
dc.title.alternativeSemiconducting tapes and their application in electrical machinesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on the importance of semi-conductive tapes. The semi-conductive tapes are wrapped on the electrical machines winding at the end of slot and it serves to even distribution of gradient of electrical field. The realization of winding and insulation systems of rotating machines are described in this work. Distribution of potential on windings at the end of slot is verified in practical part. The circumspection of semi-conductive protections for optimization of distribution voltage is performed in the end of this thesis.en
dc.subject.translatedSemi-conductive protectionen
dc.subject.translatedtapesen
dc.subject.translatedinsulationen
dc.subject.translatedrotating machineen
dc.subject.translatedVon Roll Isolaen
dc.subject.translatedwindingen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SKRIVAN-dp2012.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
047364_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce331,59 kBAdobe PDFView/Open
047364_oponent.pdfPosudek oponenta práce343,01 kBAdobe PDFView/Open
047364_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce126,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2701

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.