Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStašková Šárka, Mgr.
dc.contributor.authorVelíšková, Kateřina
dc.contributor.refereeSteiniglová Tereza, Mgr.
dc.date.accepted2017-6-16
dc.date.accessioned2018-01-15T15:01:31Z-
dc.date.available2016-1-31
dc.date.available2018-01-15T15:01:31Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-3-29
dc.identifier72832
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27026
dc.description.abstractV této bakalářské práci se budu zabývat postiženými s diabetem mellitus. Zaměřím se na diagnostiku, léčbu diabetu a s ním spojené komplikace. Velkou a nezastupitelnou roli v lepší kompenzaci diabetu hrají edukace a selfmonitoring. Z větší části se ve své bakalářské práci věnuji diabetu mellitu 1. typu, a jakým způsobem fyzická aktivita prospívá diabetikům, kteří si aplikují inzulín pomocí inzulínové pumpy. Zároveň jsem se zúčastnila rekondičního pobytu, jehož součástí byla taktéž fyzická aktivita.cs
dc.format55 s. (68 140 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdiabetes mellituscs
dc.subjectdiagnostikacs
dc.subjectléčbacs
dc.subjectkomplikacecs
dc.subjectselfmonitorigcs
dc.subjectedukacecs
dc.subjectinzulínová pumpacs
dc.subjectfyzická aktivitacs
dc.subjectrekondiční pobytcs
dc.titleAktivní život s diabetemcs
dc.title.alternativeActive life with diabetesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor´s thesis deals with the people affected by diabetes mellitus. It focus on diagnostics, on the medical treatment of diabetes and on the related complications. Education and self-monitoring play an important and irreplaceable role in better compensation of diabetes. For the most part of my bachelor´s thesis I deal with diabetes mellitus type 1 and how is physical activity beneficial to diabetics who are using an insulin pump. At the same time, I attended a recondition stay that also included the physical activity.en
dc.subject.translateddiabetes mellitusen
dc.subject.translateddiagnosticsen
dc.subject.translatedmedical treatmenten
dc.subject.translatedcomplicationsen
dc.subject.translatedself-monitoringen
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedinsulin pumpen
dc.subject.translatedphysical activityen
dc.subject.translatedrecondition stayen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Veliskova.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Veliskova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce169,72 kBAdobe PDFView/Open
Veliskova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce196,62 kBAdobe PDFView/Open
Veliskova.pdfPrůběh obhajoby práce457,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27026

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.