Title: Barefoot a aktivace svalů dolních končetin
Other Titles: Barefoot and activation of lower limb muscles
Authors: Zajíc, Pavel
Advisor: Firýtová Rita, Mgr.
Referee: Ryba Lukáš, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27028
Keywords: barefoot;zdravotně nezávadná obuv;chůze;m. vastus medialis;m. gastrocnemius medialis
Keywords in different language: barefoot;normal footwear;gait;m. vastus medialis;m. gastrocnemius medialis
Abstract: Tato práce je zaměřena na popis kinetiky a kinematiky kloubů dolních končetin, popis posturální funkce nohy a nožních kleneb, popis chůze, rozdělení barefoot a zdravotně nezávadné obuvi a popis EMG. Byla prokázána vyšší aktivita m. vastus medialis při chůzi po rovině v barefoot obuvi a také větší ekonomika chůze při každodenní chůzi v barefoot obuvi déle než jeden rok.
Abstract in different language: This work is focused on description of kinetics and kinematics of the lower limb joints, description of the postural function of the foot and foot arcs, description of the gait and gait cycle, definition of the barefoot and normal footwear and description of EMG. Higher activity of m. vastus medialis has been proven while walking in barefoot footwear as well as better economics of movement if you are walking every day in barefoot shoes for over a year.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barefoot a aktivace svalu dolnich koncetin - Bakalarska prace_Pavel Zajic.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
Zajic - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce135,87 kBAdobe PDFView/Open
Zajic - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce185,5 kBAdobe PDFView/Open
Zajic.pdfPrůběh obhajoby práce470,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27028

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.