Název: Využití moderních průmyslových sběrnic v náročných prostředích
Autoři: Křibský, Petr
Oponent: Leuchter Jan, Prof. Ing. Ph.D.
Richter Aleš, Prof. Ing. CSc.
Vondrák Jiří, Prof. Ing. DrSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27029
Klíčová slova: akumulátor;kapacita;li-ion;lithiový článek;mikroprocesor;nabíjení;ocv;odhad;soc;stav nabití;vybíjení
Klíčová slova v dalším jazyce: accumulator;capacity;discharging;estimation;charging;li-ion;lithium cell;microcontroller;ocv;soc;state of charge
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou odhadu stavu nabití akumulátorů lithium ion. Práce obsahuje popis základních principů odhadu stavu nabití akumulátorů. V práci je dále obsažen návrh netradičního způsobu odhadu stavu nabití aplikovatelný na levné akumulátory s méně přesným měřením napětí a proudu. Všechny způsoby odhadu jsou otestovány za různých klimatických a provozních stavů na velkém množství sériově vyráběných akumulátorů určených pro využití ve dvou odlišných aplikacích. Práce obsahuje i zhodnocení úspěšnosti všech zmíněných metod.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with methods for an estimation of state of charge of lithium ion batteries. This work contains a description of the basic principles of estimation the state of charge. The paper also includes a proposal of an unconventional method for estimation of state of charge. This method is designed for low cost electronics with not so accurate voltage and current measurement systems. All methods of estimation were tested under various climatic and operating conditions on a large amount of mass-produced batteries intended for use in two different applications. The work also includes an evaluation of the success of these methods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Petr Kribsky_DDP.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kribsky_opon.pdfPosudek oponenta práce1,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kribsky_publ.pdfPosudek vedoucího práce698,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kribsky_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce710,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27029

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.