Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJanda, Martin
dc.contributor.authorKomardin, Jan
dc.contributor.refereePittermann, Martin
dc.date.accepted2012-06-06
dc.date.accessioned2013-06-19T06:29:33Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:29:33Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-11
dc.identifier47366
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2703
dc.description.abstractÚčelem této diplomové práce je zpopularizování předmětu Regulační technika především mezi studenty Fakulty elektrotechnické při Západočeské univerzitě v Plzni. Snaží se jednoduchou formou uvést čtenáře do problematiky daného předmětu. Součástí práce je interaktivní aplikace, která má za úkol studentům vysvětlit nenásilnou formou základy nastavování parametrů PI regulátoru ve zpětnovazební smyčce. Je zde zmíněno několik návrhů pro popularizaci a případnou změnu předmětu. Uvedeny jsou i možnosti pro žánr programované hry a zdůvodnění výběru použitého žánru. Aplikaci lze použít i pro simulaci jednoduchého zapojení dle požadovaných parametrů ve zpětnovazebním obvodu. V závěru práce je shrnutí přínosu aplikace pro studenty při nastavování parametrů regulátoru. Zpracovaná data byla získána od studentů předmětu Regulační technika v letním semestru školního roku 2011/2012.cs
dc.format47 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectregulátorcs
dc.subjectregulacecs
dc.subjectpředmět KEV/+RTcs
dc.subjectaplikacecs
dc.subjectprogramcs
dc.subjecthracs
dc.titlePopularizace předmětu KEV/+RTcs
dc.title.alternativePromotion of KEV/+RTen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedAim of this diploma work is popularize of subject Control Engineering among especially students of Faculty of electrical engineering at University of West Bohemia in Pilsen. It tries to introduce readers to problems of this subject by easy way. Part of this diploma work is a interactive computer application. Purpose of this application is teaching students principles of adjusting PI regulator?s parameters in feed back loop. There are mentioned some possibilities how improve and change this subject. There is a list of game types what can be used for program this game. The program can be used for simulation of easy circuit with required parameters. In the end of this work is summarized of game?s contribution. Used data were got from student of the subject Control Engineering in 2012.en
dc.subject.translatedregulatoren
dc.subject.translatedregulationen
dc.subject.translatedsubject KEV / RTen
dc.subject.translatedapplicationen
dc.subject.translatedprogramen
dc.subject.translatedgameen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Komardin Jan.pdfPlný text práce2,8 MBAdobe PDFView/Open
Komardin_V.pdfPosudek vedoucího práce541,48 kBAdobe PDFView/Open
Komardin_O.pdfPosudek oponenta práce859,87 kBAdobe PDFView/Open
047366_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce162,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2703

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.