Title: Hodnocení znečišťování ovzduší z uhelné teplárny v Klatovech
Other Titles: Assessment of the air pollution from coal heat plant in Klatovy
Authors: Šenkýř, Vojtěch
Advisor: Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
Referee: Dvorský Emil, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27051
Keywords: teplárna;spalování uhlí;kotle;čištění spalin;odsíření;denitrifikace;emise
Keywords in different language: heating plant;coal burning;boilers;fuel gas cleaning;desulphurisation;denitrification;emission
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zhodnocení plnění současných emisních limitů platných do 31.12.2017 a limitů nových, platných od 1.1.2018 z uhelného kotle K4 v Klatovské teplárně. Součástí práce je popis technologického zázemí teplárny, krátký úvod do problematiky vzniku škodlivin při spalování a souhrn nejpoužívanějších metod denitrifikace a odsiřování spalin. Závěr práce je věnován návrhu možností ke snížení koncentrací SO2 tak, aby byly Klatovskou teplárnou splněny nové emisní limity.
Abstract in different language: Goal of this thesis is to evaluate performance of meeting present emission limits valid to 31.12.2017 and new limits valid after 1.1.2018 from coal boiler K4 in Klatovy heating plant. Thesis also contain description of technologies used in the heating plant, basics of pollutants creating by burning and summary of the most used technologies for denitrification and desulphurisation of fuel gas. In conclusion there is a suggestion of desulphurisation technology that should be used in Klatovy heating plant to meet the new emission limits.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Senkyr_Vojtech.pdfPlný text práce4,12 MBAdobe PDFView/Open
070996_oponent.pdfPosudek oponenta práce305,38 kBAdobe PDFView/Open
070996_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce275,5 kBAdobe PDFView/Open
070996_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27051

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.