Title: Obnovitelné zdroje energie ve světě
Other Titles: Renewable energy sources in the world
Authors: Čejka, Jindřich
Advisor: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Ščerba Eduard, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27053
Keywords: obnovitelné zdroje energie;elektrická energie;světlo;slunce;fotovoltaický článek;solární tepelná elektrárna;fotovoltaika;systém;vítr;větrné elektrárny;voda;vodní elektrárny
Keywords in different language: renewable sources of energy;electricity;light;sun;photovoltaic cell;solar thermal power station;photovoltaics;system;wind;wind power station;water;hydroelectric power
Abstract: Mnou napsaná bakalářská práce se zabývá technologií obnovitelných zdrojů energie (OZE) ve světě. Popisuje jejich princip funkce, složení, současné trendy a příklady největších zařízení ve světě. Cílem této práce je podat ucelený přehled o těchto obnovitelných zdrojích, o jejich typech, funkci a podmínkách. Sekundárním cílem je jejich porovnání v různých státech všude na světě.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is about renewable sources (RES) in the world. It explanes their functions, principles, compositions, current trends and examples of the world's largest facilities. The object of this thesis is a comprehensive overview about this renewable sources, theire types, functions and conditions. The secondary object is their comparison between each others.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jindrich Cejka BP.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFView/Open
070999_oponent.pdfPosudek oponenta práce328,69 kBAdobe PDFView/Open
070999_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce269,92 kBAdobe PDFView/Open
070999_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce242,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27053

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.