Title: Využití nízkých lanových a pavučinových aktivit a jejich zařazení do tělesné výchovy na 1. stupni základní školy
Other Titles: The use of low rope activities and activities with cobwebs and their inclusion in physical education at the 1st grade of primary school
Authors: Crhová, Lenka
Advisor: Charvát Luboš, Mgr.
Referee: Kalistová Petra, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27068
Keywords: bouldering;pavučinové aktivity;nízké lanové aktivity;uzly;pohyb;zážitková pedagogika
Keywords in different language: bouldering;spidery activities;low cableway activities;nodes;movement;experiental education
Abstract: Práce je zaměřena na lanové a lezecké aktivity. Teoretická část zahrnuje informace o problematice vývoje dětí mladšího školního věku, pohybových schopností a dovedností u dětí na prvním stupni základní školy, význam zdravotně orientované tělesné výchovy, přínosy zážitkové pedagogiky. Cílem praktické části je vytvořit katalog lezeckých a lanových aktivit a prakticky ověřit jejich využitelnost v rámci hodin tělesné výchovy a školy v přírodě na prvním stupni základní školy.
Abstract in different language: Thesis is focused on low cableway and climbing activities. The theoretical part of the work includes the basic information about problems of development of youth school age children, their ability to move and skills of children in 1th grade of elementary school, the importance of health oriented Physical Education and benefits of experimental education. The goal of the practical part is to create a catalogue of low cableway, spidery and bouldering activities and practically verify that activities can be used in the lessons of Physical Education and on school trips.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_ Lenka _Crhova.pdfPlný text práce7,68 MBAdobe PDFView/Open
Crhova L..pdfPrůběh obhajoby práce52,3 kBAdobe PDFView/Open
Crhova L. - OP.pdfPosudek oponenta práce146,79 kBAdobe PDFView/Open
Crhova L. - VP.pdfPosudek vedoucího práce118,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27068

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.