Název: Využití moderních monitorovacích prostředků a jejich komparace při evidenci sportovního tréninku
Další názvy: Utilization and comparison of modern monitoring devices in sport training records
Autoři: Matas, Jan
Vedoucí práce/školitel: Charvát Luboš, Mgr.
Oponent: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27069
Klíčová slova: garmin forerunner 210 hr;garmin vívosmart optic;porovnání přístrojů;přesnost měření;fitness náramek;pedometr;akcelerometr;gnss.
Klíčová slova v dalším jazyce: garmin forerunner 210 hr;garmin vívosmart optic;comparison of devices;measuring precision;fitness tracker;pedometer;accelerometer;gnss.
Abstrakt: Diplomová práce s názvem Využití moderních monitorovacích prostředků a jejich komparace při evidenci sportovního tréninku, se zaměřuje na porovnání vybraných monitorovacích zařízení. Tato studie se v teoretické části blíže zaměřuje na zařízení využívaná při pohybových aktivitách, jejich popis a principy fungování, možnosti využití a v neposlední řadě také na rozdělení zařízení dle vlastností a typů. Součástí teoretické části je i popis možné spolupráce, kompatibility a provázanosti jednotlivých přístrojů mezi sebou. V praktické části práce byl porovnáván z hlediska přesnosti měření fitness náramek Garmin vívosmart optic se sporttesterem Garmin Forerunner 210 HR, konkrétně vzdálenost a průměrná rychlost. Praktická část mimo jiné přináší také zajímavé výsledky týkající se porovnání fitness náramků Garmin vívosmar optic mezi sebou z hlediska jejich umístění na těle a z hlediska nastavení délky kroku.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of the thesis Utilisation and Comparison of Modern Monitoring Devices in Sport Training Records is to compare chosen monitoring devices. The theoretical part of this study is based on devices used in sport training as well as their description, principle of utilisation, possibility of utilisation and last but not sorting of devices according to their type and quality. Moreover, the theoretical part comes not only with a description of chosen monitoring devices but also with an explanation of compatibility and interconnection of monitoring devices. The practical part contains the comparative study of the fitness tracker Garmin vívosmart optic and the sport tester Garmin Forerunner 210 HR from the point of view of distance and average speed. Besides other things, the practical part deals with many interesting findings regarding the mutual comparison of fitness trackers Garmin vívosmart optic according to their placement and the setting of step length.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Jan Matas.pdfPlný text práce2,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matas J..pdfPrůběh obhajoby práce49,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matas J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce120,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matas J. - OP.pdfPosudek oponenta práce185,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27069

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.