Název: Recyklační technologie plastů a využití recyklátů v elektrotechnice
Další názvy: Recycling technology of polymers and utilization materials recycling in electrical engineering
Autoři: Menclová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Kučerová, Eva
Oponent: Vik, Robert
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2707
Klíčová slova: kabel;izolace;plasty;elastomery;polyvinylchlorid;recyklace;plastový odpad;recyklát;elektrické vlastnosti;mechanické vlastnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: cable;insulation;plastics;elastomers;polyvinyl chloride;recycling;plastic waste;recycled plastic;electrical properties;mechanical properties
Abstrakt: Předložená diplomová práce se zabývá recyklačními technologiemi plastů a kaučuků. Podrobněji popisuje druhy recyklací a způsoby technologií, které jsou v současné době pro recyklaci plastů a kaučuků používány. V návaznosti na to srovnává mechanické a elektroizolační vlastnosti původního materiálu a recyklátu. Práce je obecně zaměřena na plasty a elastomery používané v kabelovém průmyslu, u nejvýznamnějších zástupců tohoto elektrotechnického odvětví popisuje jejich vlastnosti a zpracování. Na závěr diplomové práce je zhodnocení využití recyklátů v elektrotechnice.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with recycling technologies of plastics and rubbers. It details the types of recycling methods and technologies that are currently in the recycling of plastics and rubbers used. Subsequently, it compares the mechanical and electrical properties of the original material and recycled. Thesis is generally focused on plastics and elastomers, which are used in cable industry, at the most important representatives of this branch of electrical engineering it describes their properties and processing. The conclusion of the thesis is the evaluation of utilization of recycled plastics in electrical engineering.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Menclova.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047370_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce322,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047370_oponent.pdfPosudek oponenta práce510,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047370_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce139,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2707

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.