Název: Zařazení pohybových aktivit do indoorových nebo outdoorových sportovních tématických akcí v oblasti teambuildingu
Další názvy: The inclusion of physical activity in indoor or outdoor sports themed events in teambuilding
Autoři: Suchánková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Kalistová Petra, Mgr.
Oponent: Charvát Luboš, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27070
Klíčová slova: teambuilding;aktivita;spolupráce
Klíčová slova v dalším jazyce: teambuilding;activity;cooperation
Abstrakt: Diplomová práce na téma zařazení pohybových aktivit do indoorových nebo outdoorových sportovních tématických akcí v oblasti teambuildingu. Je věnována problematice teambuildingových akcí pro žáky Základních škol. V teoretické části se věnujeme základním teoretickým poznatkům, které jsou potřebné, k uspořádání teambuildingových akcí a dále se věnuje problematice efektivní spolupráce v týmu. Praktická část jako návod, jak uspořádat teambuildingovou akci pro děti, jsou zde popsány jednotlivé konkrétní pohybové aktivity, tyto akce jsou tematicky zaměřené.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis on the classification of physical activities in indoor or outdoor sports themed events in teambuilding. It is dedicated to teambuilding events for primary school pupils. The theoretical part is focused on the essential knowledge that are needed to organize team-building events and deals with the issue of effective teamwork. The practical part is how to organize a teambuilding event for children, are reported each specific physical activity, these actions are thematic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ZARAZENI POHYBOVYCH AKTIVIT DO INDOOROVYCH NEBO OUTDOOROVYCH SPORTOVNICH TEMATICKYCH AKCI V OBLASTI TEAMBUILDINGU.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Suchankova M. - VP.pdfPosudek vedoucího práce133,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Suchankova M. - OP.pdfPosudek oponenta práce129,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Suchankova M..pdfPrůběh obhajoby práce47,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27070

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.